energi
0

Gør miljøet en tjeneste og skift til grøn energi

Et af de helt store problemer vi i dagens samfund står over som har betydning for hele menneskeheden samt naturen og planeten som helhed er global opvarmning. Global opvarmning ser lige nu ud til at blive ved med at blive værre og værre, og derfor bliver der taget mange initiativer verden over for at prøve at mindske bidraget til fænomenet. En af de største syndere i forbindelse med global opvarmning er drivhuseffekten og udledningen af drivhusgasser. Når fabrikkerne og industrien udleder store mængder drivhusgasser, herunder blandt andet metan og kuldioxid, lægger disse gasser sig i atmosfæren som en slags tæppe rundt om jorden. Dette ”tæppe” af forskellige drivhusgasser gør det muligt for solens strålingsenergi at komme igennem, men når strålingsenergien rammer jordens overflade bliver den omdannet til varmeenergi, som har meget svært ved at komme væk fra jorden igen på grund af drivhusgasserne.

Dette betyder at der gradvist vil blive varmere og varmere på jorden, indtil det punkt hvor stort set alt liv vil uddø hvis ikke global opvarmning bliver stoppet. Derfor er der kommet stort fokus på grøn energi som bidrager langt mindre til den globale opvarmning end for eksempel fossile brændsler gør.

Hvorfor skifte til grøn energi?

Grunden til at man ønsker at skifte væk fra brugen af fossile brændsler er at disse er nogle af de helt store syndere når det kommer til udledning af drivhusgasser. Fossile brændstoffer inkluderer rigtig mange forskellige ting, og blandt andet er olie og kul nogle af de mest populære eksempler. Når man brænder fossile brændsler udleder disse store mængder af forskellige drivhusgasser, der som nævnt tidligere bidrager til drivhuseffekten og den globale opvarmning. Af den grund er man i de seneste år blevet meget interesseret i at skifte fra fossile brændsler til grøn energi, der anses for at være meget mere bæredygtigt og miljøvenligt. Ligesom der findes mange forskellige slags fossile brændsler, findes der også en hel masse forskellige former for grøn energi.

Hovedprincippet i grøn energi er som nævnt at undgå eller minimere brugen af fossile brændsler. Interessen for grøn energi har ført til at det er meget nemmere at hjælpe med at aflaste miljøet for forbrugerne. For eksempel er det kommet et bredt udvalg af hybrid- og elbiler, som begge er eksempler på teknologier der bruger mindre mængder fossile brændsler end alternativerne.

Grøn energi vha. solceller

Ud over at købe en el- eller hybridbil er der også andre muligheder der gør det muligt for forbrugerne at minimere drivhuseffekten og den globale opvarmning ved at skifte til grøn energi. Alternative energikilder er blevet et hit blandt rigtig mange danskere, og især solceller er gået hen og er blevet utroligt populære. Ved at installere solceller på sit tag, hjælper man med at nedbringe behovet for energi der er anskaffet af fossile brændsler. Den samme effekt kan opnås igennem både solfangere, jordvarme og meget andet. Ved at skifte til grøn energi gør betyder det at kraftværkerne bruger mindre mængder fossile brændsler, og derigennem hjælper man med at mindske den globale opvarmning.

Kilde: http://www.sparenergien.dk/

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *